Wat is reflexzonetherapie?

Reflexzonetherapie is een natuurlijke geneeswijze, een aanvullende therapie die gericht is op de totale mens en werkt op lichaam en geest. De basisgedachte van reflexzonetherapie is dat op het lichaam reflexzones liggen die in verbinding staan met alle organen, klieren, zenuwen botten en weefsels in je lichaam. Stimulatie van de reflexpunten geeft in de corresponderende organen en weefsels een betere doorbloeding, afvoer van afvalstoffen via het lymfesysteem en een betere energiedoorstroming. De massage stimuleert het zelf genezend vermogen van het lichaam. Hierdoor worden de blokkades opgeheven en komt je lichaam weer in balans en harmonie. Dit geeft de meest natuurlijke vorm van herstel. De behandelingen worden uitgevoerd vanuit een Traditionele Chinese Geneeskundige visie. Onder het kopje ‘Traditionele Chinese Geneeskunde’ kun je meer hierover lezen.

Daarnaast is de kracht van de intentie’ of wel een ‘100% focus’ van de therapeut’ en belangrijke component. Hoe meer je als therapeut werkelijk met liefdevolle aandacht betrokken bent, hoe gerichter je de energie kan sturen. Naast werken met een krachtige intentie vind ik bewustwording belangrijk. Mensen bewust maken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de status van hun lichaam en geest. Wat je van huis uit, fysiek en geestelijk gezien, meekrijgt heb je niet in de hand, wat je wel in de hand hebt is de wijze hoe je daar mee omgaat. Mensen begeleiden in dit traject van bewustwording met de juiste focus staat centraal in onze reflexzone behandelingen.

Reflexzonetherapie is een veilige natuurlijke behandelwijze en geschikt voor iedereen. Alle behandelingen zijn complementair en geen vervanging voor de reguliere geneeskunde.


Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is bij uitstek geschikt als geneeswijze van nu omdat het kijkt naar de hele persoon en niet alleen naar de symptomen of klachten.

Eén geheel
TCG heeft een holistische benadering. Dat betekent dat lichaam en geest als één geheel worden gezien: alle processen zijn met elkaar verbonden. Therapeuten die werken volgens de principes van TCG zien als onderliggende oorzaak van pijn of ziekte dat iets niet verandert of beweegt, dat wél zou moeten veranderen of bewegen. Het vermogen om te veranderen in relatie tot iets anders wordt wel Qi genoemd.

In de Chinese opvatting is Qi een soort energie, waarvan je bij de geboorte een bepaalde hoeveelheid meekrijgt en die altijd vrijelijk moet kunnen stromen. Qi stroomt via de meridianen, een netwerk van ‘energie’banen over het lichaam en door de organen.

In de westerse opvatting is Qi meer een abstracte beschrijving van lichaamsfuncties. De metafoor in de traditionele Chinese geneeskunde is de gelijktijdige behandeling van de ‘takken’ en de ‘wortels’: de takken staan voor de symptomen waarmee je bij de behandelaar komt, de wortels zijn de onderliggende oorzaken van het probleem.

Uit balans
Raakt de Qi-stroom geblokkeerd, dan ontstaan klachten: het lichaam is uit balans. Dit noemen we ‘ziekte’. De Huang Di Nei Jing, het basisboek van de Chinese geneeskunde, zegt dat een disbalans in de energiedoorstroming veroorzaakt kan worden door:

  • Aangeboren constitutie
  • Klimaat en weersomstandigheden
  • Emotionele factoren
  • Overwerk, honger, uitputting
  • Ongelukken, chirurgie
  • Levensstijl, dieet
  • Milieuvervuiling, medicatie, contact met chemische stoffen


De westerse verklaring ziet obstructies in fysieke vorm, bijvoorbeeld vastzittend bindweefsel of spieren, waarbij onder andere bloed niet voldoende doorstroomt en daarmee de zuurstof- en voedselvoorziening van de cellen verstoord wordt.

Geneeswijzen van nu
Wat de TCG zo geschikt maakt voor onze hedendaagse maatschappij, is dat deze geneeswijze de psychische, emotionele en lichamelijke kanten van de mens samenpakt. TCG-therapeuten zijn opgeleid om te focussen op de hele persoon, niet alleen op de ziekte, en alle symptomen worden met elkaar in verband gebracht. Iedere patiënt is uniek, twee mensen met dezelfde westerse diagnose kunnen verschillende behandelingen krijgen.